ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แบบ Portfolio 1 ถึง 15 ธันวาคม 2564

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แบบ Portfolio ช่วงวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2564

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
.
.