รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ตามประกาศ 2458/2564

 

รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2458/2564 : https://kku.world/ma6u4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศ 5 มกราคม 2565 : https://kku.world/kllbp

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศ 21 มกราคม 2565 : https://kku.world/0qdck