โครงการ MOBILE+3 สำหรับอาจารย์เพื่อศึกษาดูงาน ณ University of Porto

ประชาสัมพันธ์ทุน MOBILE+3 ประเทศโปรตุเกส 
ทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ University of Porto ประเทศโปรตุเกส ระยะเวลา 5 วัน เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 สนใจ ดูรายละเอียดที่ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=116