ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ อบรมการสอบขอใบอนุญาต (กส.) 25-26 พย. 60

 1. ไฟล์กำหนดการอบรม
 2. ใบสมัครอบรม กส. แบบฟอร์มสำหรับมาส่งเอง ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สมัครออนไลน์
  ก่อนสมัครออนไลน์ให้ไปโอนเงินก่อนที่ ธนาคารไทยพาณิชย์/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น/
  บัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
  2.1 ศิษย์เก่า คนละ 500 บาท ปรับราคาเป็น 700 บาท (กรณีสมัครช้า)
  2.2 บุคคลทั่วไป คนละ 700 บาท ปรับราคาเป็น 900 บาท (กรณีสมัครช้า)
  2.3 ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปใบโอนเงินเพื่อเตรียมส่ง
 4. รายชื่อผู้สมัครการสอบขอใบอนุญาต (กส.) 25-26 พย. 60 ที่ คณะสถาปัตย ม.ขอนแก่น รับทราบแล้ว

staff เข้าดูรายละเอียดผู้สมัคร เข้าได้เฉพาะที่อนุญาต : https://goo.gl/LRz1Q8