ทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

สถาบันขงจื่อเส่นทางสายไหมทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิไหหนาน ชื่อหัง (Hainan ChiHang Foundation)  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อแวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามได้ที่ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐฐิตกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย โทร 081-701-8484

 

เอกสารเพิ่มเติม