ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School

Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน (4 สัปดาห์)  ระหว่าง 2-27 กรกำาคม 2561 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือ วัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นุกศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.kku.ac.th

ดูเอกสาร