การประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเพทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) และความท้าทายต่อภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งกลยุทธ์ นวัตกรรมและแนวทางสู่พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม