ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) ขอเชิญคณาจารย์ ร่วมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา  โดยขอรับบริจาคเป็นหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชา  และผลิตตั้งแต่  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน  

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า) ซึ่งได้จัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโลยีใน 2 ประเทศ  คือ ลาว และเมียนมา โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายกับองค์กรนานาชาติ พร้อมกับนำหนังสือไปบริจาคให้กับห้องสมุดมูลนิธิ Daw Khin Kyi Foundation ประเทศเมียนมา

ผู้สนใจสามารถบริกจาคได้ที่  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านเอง  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณภาวิณี โทร : 0851956251   อีเมล์ pakuanpavi@gmail.com ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ