ปฏิทินงานประชุมวิชาการ

Month: Year:
« Prev May 2024 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Category Key
คณบดี
งานกิจกรรมน่าสนใจ
งานประชุมวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการคณะ

***************************

วิธีใช้
1. ไปเดือนต่อไปให้คลิกที่ Next >> (อยู่บนด้านขวาของปฏิทิน)
2. กลับเดือนก่อนหน้าให้คลิกที่ << Prev  (อยู่บนด้านซ้ายของปฏิทิน)
3. ดูรายละเอียดให้เอาเมาส์ไปวางที่รายการกิจกรรม จะมีรายการป๊อบอัพแสดงขึ้นมา

วิธีเพิ่ม
1. ผู้ที่ต้องการลงรายการเพิ่มเติมติดต่อผ่านได้ที่ผู้ดูแลระบบ : อนุพันธ์ : panuph@kku.ac.th