ข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ติดตามข้อมูล  ประกาศรายชื่อ ประกาศผลสอบ หรือ สมัครงาน ที่ กองทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตามประกาศ มข.2706/2565