ประกาศรับผลงานวิชาการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 66 ปี 2560  โดยผู้สนใจสามารถส่งผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ได้ที่ http://www.arch.chula.ac.th/ejournal/ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2560