ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญคณาจารย์และนักวิชาการเช้าร่วมการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arc.cmu.ac.th/nationalconference60/