ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับและฟังบรรยายพิเศษจาก The Graduate School of Urban Innovation Yokohama National University Japan

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ สำหรับการมาเยี่ยมคาระวะ และการประชุมร่วมเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ GRADUATE SCHOOL OF URBAN INNOVATION มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น (YOKOHAMA NATIONAL UNIVERSITY JAPAN ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในอันดับต้น ๆในการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการประสานในความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน โดยได้มีเจตจำนงร่วมกันในการที่จะมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการร่วมกันในหลากหลายแนวทาง ทั้งความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เป็นต้น

หลังจากนั้น จะเป็นการบรรยาย 2 หัวข้อได้แก่

– Prof. Fumihiko Nakamura  เรื่อง “Transit Oriented Development and Smart City discussion’ + Q/A”  
– Asst.Prof.Miura Shino เรื่อง “Planning and Management of Streets for Walkable Cities’ + Q/A”
ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารสิม