ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd  Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018) : Global Development for Environmental Sustainability ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/enric/