เชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ในระหว่างวันที่  9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรับเวิลด์ กรุงเทพ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ผู้สนใจ สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 0-2561-2445 ต่อ 517