ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้บริการสังคมและบุคลากรในสังกัด เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและได้รับบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสังกัด

ในวันที่ 6 และ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังแนบ

**** สำหรับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ และตรวจมะเร็งท่อน้ำดี

ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จำกัดจำนวน 300 ท่าน/วัน เท่านั้น **** สำหรับการกิจกรรมอื่นๆ สามารถเข้าร่วมได้ตามปกติ

โดยท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการได้ตามจุดที่ตั้ง ดังนี้

(อย่าลืม!! บัตรประชาชน)

รประชาชน)

วัน เวลา สถานที่ ผู้ประสานงาน
อังคาร ที่ 26 มิ.ย. 2561 10.00 – 12.00 ชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน นายภาคภูมิ  ขามพิทักษ์

084-5182369

14.00 – 16.00 ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ นายภาคภูมิ  ขามพิทักษ์

084-5182369

พฤหัสฯ ที่ 28 มิ.ย. 2561 10.00 – 12.00 ชั้น 1 อาคาร AG.08 สำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ นายธนาราช  คงคารักษ์

โทร. 084-2017957

14.00 – 16.00 โถงชั้น 1 อาคาร SC.01

คณะวิทยาศาสตร์

นายภาคภูมิ  ขามพิทักษ์

084-5182369

ศุกร์ ที่ 29 มิ.ย. 2561 10.00 – 12.00 ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ นายภาคภูมิ  ขามพิทักษ์

084-5182369

14.00 – 16.00 ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร นายธนาราช  คงคารักษ์

โทร. 084-2017957

จันทร์ ที่ 2 ก.ค. 2561 10.00 – 12.00 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร

คณะแพทยศาสตร์

นายธนาราช  คงคารักษ์

โทร. 084-2017957

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ ภณิดา โมคมูล กองบริหารงานวิจัย 42129, 043-203177-8

E-mail: panimo@kku.ac.th