ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019”

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019″  ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY ) ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับงาน ” Thailand Social Expo ” ณ ห้อง The Total Ballroom อิมแพคเมืองทองธานี โดยภายในงานดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรม สจล. พร้อมด้วยเครือข่ายได้จัดประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ขึ้นด้วย
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/ncpdaward (ผ่านระบบ Gmail) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณรมิดา ธรรมกัญยา โทรศัพท์มือถือ 089-812-0164  Email: ncpd11th@gmail.com