ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th/และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 037-534030, 034-534060 ต่อ 211 โทรสาร 034-534-030