การบริหารจัดการ การประชุม

สามารถเข้าดูได้โดยการคลิกตามกำหนดการประชุมครั้งนั้น ของกรรมการชุดต่างๆ

กรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

ครั้งที่ 2 / 2558

ครั้งที่ 3 /2558

ครั้งที่ 4 / 2558

– ครั้งที่ 5 / 2558

– ครั้งที่ 6 / 2558

ครั้งที่ 7 / 2558

ครั้งที่ 8 /2558

ครั้งที่ 9 /2558

ครั้งที่ 10 /2558

ครั้งที่ 11 /2558

– x