คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

กำหนดการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตย โครงการช้างเผือก 60 วันที่ 4 มีนาคม 2560

  1. กำหนดการสอบ
  2. ห้องสอบสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. ห้องสอบสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ 1 กพ. ถึง 19 มีค. 60

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 121/2560  (โปรดอ่านก่อนสมัคร)

2. การสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
…….– ต้องการสมัครแบบออนไลน์ให้ คลิกที่นี่

2.1 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…….– จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
…….– โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่กำหนด (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2560) หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

2.2 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ
…….– ส่งมาที่ pchatrudee@kku.ac.th

2.3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบฯ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้
…….– เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ได้ที่นี่

2.4 ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง
……..– 2.4.1 คู่มือ Link ตัวอย่าง วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
……..– 2.4.2 ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร จากนั้นให้พิมพ์ข้อความค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
………………. โปรแกรมจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากคำค้นหา / ให้ไปที่ปุ่มส่งออก / เลือกเมนูสำหรับพิมพ์

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันที่มีอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 1-2 เมษายน 2560
……..– นำหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศ มข. 121/2560 ข้อ 4
……..– มาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการศึกษา คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee@kku.ac.th

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับตรงอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการรับตรงอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

ให้รายงานตัวและขึ้นทะเบียนที่ reg.kku.ac.th ภายใน 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 มกราคม โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

27 มกราคม 2560

รายละเอียดดูได้ที่นี่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 

.

 

 

Data Board 60 ฉัตรฤดี

คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานในการดำเนินการสอบ คณะกรรมการฝ่ายคุมสอบและจัดห้องสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมสาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับตรงนักศึกษาอาชีวศึกษา)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความถนัดทางสถาปัตย โครงการรับตรงนักเรียนอาชีว ปีการศึกษา 60 – 14 มกราคม 2560

.

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  2. กำหนดการสอบ

.

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

Curser_Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา “ทุนโฆษะเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง” ปีการศึกษา 2558
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเอกชนส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกาา 2558
Curser_Iconประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Curser_Icon รายละเอียดนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Prathep_Scholarships2014

Curser_Icon นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจำปีการศึกษา 2557

Curser_Icon นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนทอฝันวันเกิด) ประจำปีการศึกษา 2557

BD_Scholarships2014
Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
Curser_Icon รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเอกชนส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
Curser_Icon ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (มอบในพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2557)
Curser_Icon ประมวลภาพพิธีรับมอบทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (มอบในพิธีวันไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2557)

Vit

• ทุนการศึกษามูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น จำนวนเงิน 15,000 บาท
นายวิชญ์ ช่วยเอื้อ
รหัสนักศึกษา 533200109-3
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์