คลังเก็บหมวดหมู่: 09.ข่าวเก่า

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก 20 พย. 57 ถึง 30 มค. 58

.

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น ฉบับที่ 2525/2557
…………(โปรดอ่านพิจารณาก่อนการสมัคร)

2. การสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
…………….ถ้าต้องการสมัครแบบออนไลน์ให้ คลิกที่นี่

2.2 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ถ้าถูกต้องจะเปลี่ยนสถานะการรับเรื่องเป็น ตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ไปชำระเงินได้
…………….เข้าตรวจสอบสถานะการรับเรื่อง ได้ที่นี่

2.3 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน)
…………….โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………….ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8

2.4 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ
…………….ส่งมาที่ panuph@kku.ac.th

2.5 เจ้าหน้าที่จะไปปรับปรุงรายการชำระเงินให้และส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ทางอีเมล์
…………….เมื่อได้รับแล้วให้พิมพ์และนำมาด้วยในวันสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
…………….พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศ มข. 2525/2557 ข้อ 4
…………….วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9 – 12 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.6 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง // Link ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
……………. ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร จากนั้นให้พิมพ์ข้อความค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
…………….. โปรแกรมจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากคำค้นหา / ให้ไปที่ปุ่มส่งออก / เลือกเมนูสำหรับพิมพ์

************************************************************************************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  : งานบริการศึกษา 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee.kku.ac.th , panuph@kku.ac.th

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติวสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมอบรมฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ระยะเวลาเริ่มโครงการอบรมฯ
วันเสาร์/อาทิตย์ ที่ 13-14 ธันวาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการที่นี่..

ขอความร่วมมือกำกับดูแลนิสิตนศ.ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา กำกับดูแลนิสิตนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติ .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียดตามหัวข้อด้านล่างนี้

» หลักสูตรปริญญาตรี
» หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (โท-เอก)

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 สำหรับภาคการศึกษา 1/2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 สำหรับภาคการศึกษา 1/2557…….. ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

กองกิจการนักศึกษา มข.เชิญร่วมประกวดแผ่นพับและภาพยนตร์สั้น

กองกิจการนักศึกษา มข.เชิญร่วมประกวดแผ่นพับและภาพยนตร์สั้น……อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

โครงการประกวดออกแบบหน้าเลเยอร์กระเบื้องไวนิลลายไม้

บริษัทเมเดอร์การช่าง จัดโครงการประกวดออกแบบหน้าเลเยอร์กระเบื้องไวนิลลายไม้ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ………. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

โครงการฝึกอบรม CDAST Workshop

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรม CDAST Workshop ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557………… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2557……อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่