คลังเก็บหมวดหมู่: 03.ข่าวบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการรับตรงอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

 1. สัมภาษณ์อาชีวศึกษา-59
 2. ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
 3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
 • ใบรับรองแพทย์
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 2558 ตารางการใช้ห้องภาคปลาย ปี 2558

ปริญญาตรี

 1. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ตารางสอน] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]
 2. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม [ตารางสอน] [สรุปรายวิชาที่เปิดสอน]

ปรับปรุง 12 มกราคม 2559

บัณฑิตศึกษา

 1. ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 2. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาคาร สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 3. ปริญญาโท สาขาการวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 4. ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปรายวิชาที่เปิดสอน
 5. ปริญญาเอก สาขาวางแผนภาคและเมือง สรุปรายวิชาที่เปิดสอน

ปรับปรุง 14 มกราคม 2559

กำหนดการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา 26 ธันวาคม 2558

.

 1. กำหนดการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาชีวศึกษา-59-ปรับปรุง-21-ธ.ค.-58

ขอเชิญผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดี แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    • สำหรับการใช้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558

  .

  ผลที่ได้จะนำไปประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 1/59 และ พัฒนาการให้บริการของสำนักงานคณบดี

  แบบประเมินนี้จะปิดการแสดงความคิดเห็นในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  .

  .

  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (โครงการช้างเผือก) ถึง 31 มกราคม 2559

  .

  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (โครงการช้างเผือก)
  1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2525/2558  (โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนการสมัคร) 
   .
  2. การรับสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
   .
   – ต้องการสมัครออนไลน์ให้ คลิกที่นี่

   2.1 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
   .
          2.1.1 จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี
   ………….ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
   .
          2.1.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครให้ชำระภายในวันที่กำหนด (วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559) หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
   .
   2.2 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากมือถือ
   .
   ……..– ส่งมาที่ pchatrudee@kku.ac.th
   .
   2.3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบฯ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้
   .
   ……..– เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ได้ที่นี่
   .
   2.4 ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง
   .
   ……..2.4.1 คู่มือ Link ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

      …..2.4.2 ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร จากนั้นให้พิมพ์ข้อความค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
   .
   ……..2.4.3 โปรแกรมจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากคำค้นหา / ให้ไปที่ปุ่มส่งออก / เลือกเมนูสำหรับพิมพ์
   .

  3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
   .
            – นำหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศ มข. 2525/2558 มาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   .

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : งานบริการศึกษา คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee@kku.ac.th
  .

  กำหนดการกิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม (pdf)

  null

  ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2558

  ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2558

  • ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เวลา 08.30 -16.30 น.
   กำหนดการ
  • ปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ได้ที่ งานบริการการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • โทรศัพท์ 043-362046/ มือถือ 087-2333305
  • สมัครออนไลน์ หรือ แบบฟอร์มดาวน์โหลด

  *** ค่าลงทะเบียนสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวน 500 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 700 บาท
  (เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าเอกสารประกอบการอบรม)

  *** โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 551 – 3– 00862–8 ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาเก็บสำเนาการโอนเงินบัญชีธนาคารด้วย )ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา 15 ตค. ถึง 30 พย. 58

  .

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น ฉบับที่ 2189/2558  (โปรดอ่านก่อนการสมัคร)

  2. การสมัครสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
       – ต้องการสมัครแบบออนไลน์ให้ คลิกที่นี่

  2.1 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
           – จำนวน 200 บาท.(สองร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
  ……..– โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่กำหนด (วันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558) หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

  2.2 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ
  ……..– ส่งมาที่ stassa@kku.ac.th

  2.3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบฯ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้
  ……..– เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ได้ที่นี่

  2.4 ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง
  ……..– 2.4.1 คู่มือ Link ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  ……..– 2.4.2 ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร จากนั้นให้พิมพ์ข้อความค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
  ………………. โปรแกรมจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากคำค้นหา / ให้ไปที่ปุ่มส่งออก / เลือกเมนูสำหรับพิมพ์

  3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558
           – นำหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศ มข. 2189/2558 ข้อ 4
  ……..– มาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : งานบริการศึกษา คุณทัศวรรณ ศราภัย 043-362046 , 081-5745933 , stassa@kku.ac.th

  .