คลังเก็บหมวดหมู่: 03.ข่าวบริการการศึกษา

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2558

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2558

ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี58

ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี58

การปรับขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินของสำนักวิทยบริการปี 58

รายละเอียดการปรับขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินของสำนักวิทยบริการปี 58

แจ้ง-ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด pdf

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแบบ ID IDEA หัวข้อ Fantastic Future

โครงการประกวดงานออกแบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชิงทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
พร้อมโอกาสสำรองที่นั่งเข้า Workshop โครงการ ค้นID คว้าIDEA 2016 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามรายละเอียด 089-419-3273 หรือ โทร. 043-362046 ต่อ 4427
ดาวน์โหลดใบสมัคร