คลังเก็บหมวดหมู่: 04.บริการด้านออกแบบ

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอเรียนเข้าชมเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการออกแบบทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559  ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ขอนแก่น

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดแบบ ID IDEA หัวข้อ Fantastic Future

โครงการประกวดงานออกแบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชิงทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
พร้อมโอกาสสำรองที่นั่งเข้า Workshop โครงการ ค้นID คว้าIDEA 2016 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามรายละเอียด 089-419-3273 หรือ โทร. 043-362046 ต่อ 4427
ดาวน์โหลดใบสมัคร