คลังเก็บหมวดหมู่: 05.สถิติเกี่ยวกับนักศึกษา

สถิติชำระค่าธรรมเนียมในอัตรากึ่งหนึ่ง

» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
• รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

สถิติลงทะเบียนรายวิชา ข้ามระบบการศึกษา

» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

สถิติขอลงทะเบียนช้า หรือลงทะเบียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

สถิติผ่อนผัน ขยายเวลาผ่อนผันขอจ่ายค่าเทอมช้า

» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557
» สถิติคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

สถิตินักศึกษาลาพักการศึกษา

» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

สถิตินักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่ากำหนด

» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

สถิตินักศึกษาขออนุมัติถอนรายวิชาช้าเป็นกรณีพิเศษ

» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

สถิตินักศึกษาขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา

» คู่มือสำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» รายงานสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557