งานออกแบบ:จักริน เงินทอง

• งานบริการสังคม & ชุมชน & หน่วยงานต่างๆ (ออกแบบ : ป้าย/Poster/Logo)

» สรุปสถิติการให้บริการออกแบบและงานกราฟิกต่างๆ ระหว่างเดือน พ.ย.57-เม.ย.58
» สรุปสถิติการให้บริการออกแบบและงานกราฟิกต่างๆ ระหว่างเดือน พ.ค.-ต.ค. 2557
» คู่มือ Drawing Figure-01
»  คู่มือการวิเคราะห์กราฟิกดีไซน์
» สรุปสถิติการให้บริการออกแบบและงานกราฟิกต่างๆ

ป้ายอาลัยนายทวี มณีสาย
– ป้ายทำเนียบบุคลากรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
เอกสารใบถาม-ตอบ สำหรับโครงการตลาดนัดหลักสูตร/ตลาดนัดหลักสูตรสัญจร
– บริการวิชาการออกแบบโลโก้ชุมนุมนาฏศิลป์
– บริการวิชาการเขียนสมุดลงพระปรมาภิไธย
– โครงการพัฒนาพัฒนาทักษะด้านการประกวด
– โครงการทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
– เขียนป้ายโฟม ปีใหม่ 2014
– โครงการสร้างองค์ความรู้และบุคลากร ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตนักออกแบบตัวแทนภูมิภาค เพื่อบริการด้านการออกแบบ (ผลงานออกแบบกล่องเก็บพระเครื่อง จากอัตลักษณ์อีสาน) 

……

– ป้ายหน้างาน Arch.KKU Show and Share 2012 

– Logo Arch.KKU เพื่อเป็นของที่ระลึกจากคณะฯ

– โบรชัวร์/โปสเตอร์/ปก CD โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

– กิจกรรม 999 วันขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง

– งาน Open House 2011-2012 Arch.KKU

– งานมุทิตาจิต : นางสุดารัตน์ จันทร์เรือง

– ออกแบบ Logo โรงเรียนบ้านโนนเกษม จังหวัดมุกดาหาร

.