งานออกแบบ:กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

• งานบริการสังคม & ชุมชน & หน่วยงานต่างๆ (ออกแบบ : ป้าย/Poster/Logo)

• สรุปงานออกแบบระหว่างเดือนตุลาคม 57-เมษายน 58
• สรุปงานออกแบบต่างๆ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
• รวมงานออกแบบ โดย กรรณภัสส์ สิริเกียรติ ปีการศึกษา 2557
• poster ประชาสัมพันธ์ทำบุญสิม 2557
• poster ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือ สถาปราชญ์
• Banner for Website :Arch Alumni 2014
• โปสเตอร์กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
• โปสเตอร์โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
• ป้ายไวนิลยินดีต้อนรัย นศ.ใหม่
• ออกแบบปกวารสาร U-Save
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพานิช
• สรุปการให้บริการด้านงานออกแบบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556-เมษายน 2557
• ออกแบบบูธแสดงผลงาน TOYS

Toys_koy (1) Toys_koy (2)
• สื่อสิ่งพิมพ์โครงการอบรมสัมมนาเทคโนโลยีอาคารและอาคารเขียว
• สื่อสิ่งพิมพ์การจัดการประชุมทางวิชาการ BTAC
• ไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพานิช
ออกแบบ Logo บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
• จัดทำบอร์ดกิจกรรม Big Cleaning Day คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่พบน้อง
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

List_Koy x-stand1_Koy poster_Koy

• จัดทำป้ายและฉาก congratulation ID ปีการศึกษา 2556
• กิจกรรมปีใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557