ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2558

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2558

  • ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. เวลา 08.30 -16.30 น.
    กำหนดการ
  • ปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ได้ที่ งานบริการการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • โทรศัพท์ 043-362046/ มือถือ 087-2333305
  • สมัครออนไลน์ หรือ แบบฟอร์มดาวน์โหลด

*** ค่าลงทะเบียนสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวน 500 บาท และสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 700 บาท
(เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าเอกสารประกอบการอบรม)

*** โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 551 – 3– 00862–8 ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาเก็บสำเนาการโอนเงินบัญชีธนาคารด้วย )ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558