รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (โครงการช้างเผือก) ถึง 31 มกราคม 2559

.

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (โครงการช้างเผือก)
1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2525/2558  (โปรดอ่านให้เข้าใจก่อนการสมัคร) 
  .
 2. การรับสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
  .
  – ต้องการสมัครออนไลน์ให้ คลิกที่นี่

  2.1 ให้ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม
  .
         2.1.1 จำนวน 500 บาท.(ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี
  ………….ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
  .
         2.1.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครให้ชำระภายในวันที่กำหนด (วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559) หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
  .
  2.2 แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากมือถือ
  .
  ……..– ส่งมาที่ pchatrudee@kku.ac.th
  .
  2.3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับปรุงสถานะการชำระเงิน ในระบบฯ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้
  .
  ……..– เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ได้ที่นี่
  .
  2.4 ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง
  .
  ……..2.4.1 คู่มือ Link ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

     …..2.4.2 ไปที่หน้า ค้นหารายชื่อผู้สมัคร จากนั้นให้พิมพ์ข้อความค้นหาในช่อง เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามสกุล
  .
  ……..2.4.3 โปรแกรมจะแสดงรายการที่เกี่ยวข้องจากคำค้นหา / ให้ไปที่ปุ่มส่งออก / เลือกเมนูสำหรับพิมพ์
  .

 3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
  .
           – นำหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศ มข. 2525/2558 มาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  .

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : งานบริการศึกษา คุณฉัตรฤดี ประทุมไชย 043-362046 , 081-5745933 , pchatrudee@kku.ac.th
.