รายละเอียดร่วมบริจาคกองทุนฯศิษย์เก่า สถ.

  1. โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 551-3-00862-8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารไทยพานิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. กรอก – แบบฟอร์มบริจาค, (PDF) หรือ (.Doc)
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปหรือใบนำฝาก) พร้อมแบบฟอร์มบริจาคมาที่ คุณพรรณี จรดอน jpunnee@kku.ac.th โทรศัพท์ : 043-362046 Fax : 043-362047