กำหนดการสอบและรายชื่อผู้สมัคร โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

.

กำหนดการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)
ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. กำหนดการสอบ
  2. รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
  3. รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

.