ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2559

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้สนใจ เข้าร่วม

อบรมทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2559

ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.

โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 551 – 3– 00862–8 ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาเก็บสำเนาการโอนเงินบัญชีธนาคารด้วย )

 **กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาถึงคุณ อนุสรา สุขสมรส อีเมล anusaraso@kku.ac.th***

ค่าสมัครอบรม

  • รอบที่ 1 สมัครก่อน 30 พ.ย.59 ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่า 500 บุคคลภายนอก 700
  • รอบที่ 2 สมัครก่อน 12 ธ.ค.59 ค่าลงทะเบียนศิษย์เก่า 700 บุคคลภายนอก 900
    (เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าเอกสารประกอบการอบรม)

แบบฟอร์มลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaCyY3kVubIZNoLUFfMZMQaV80ApNE18YUgKanZwgoZg56_g/viewform

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUe4IX142SJV41TRgpZFRf39nGg15dP3cNKeoBj509Y/edit?usp=sharing

กำนหนดการ : ดาวน์โหลด (pdf)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 043-362046 / มือถือ 081-5745-933