ข่าวสารรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

(ขยายเวลา)ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษา บริษัท โตชิบาประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 27 (ระดับปริญญาตรี) ประจำปี 2558
ทุนการศึกษา บริษัท ปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
• ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
• รับสมัครทุนมูลนิธิคุวานันท์ ประจำปีการศึกษา 2558
ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคการศึกษา 1/2558
• Logo-ARCH-01 รับสมัครทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2558
• PTT_Logo รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ประจำภาคการศึกษา 1/2558
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น 2558
(ประกาศ มข.379/2558) เรื่องการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
• กองทุนกู้ยืม กยศ.กรอ.