รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความถนัดทางสถาปัตย โครงการรับตรงนักเรียนอาชีว ปีการศึกษา 60 – 14 มกราคม 2560

.

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  2. กำหนดการสอบ

.