รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 มกราคม โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

27 มกราคม 2560

รายละเอียดดูได้ที่นี่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 

.