แหล่งงาน-สถานที่ประกอบการของนักศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการที่รับนักศึกษาทำงาน

Curser_Icon รายชื่อสถานประกอบการ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Icon-NEW
Curser_Icon รายชื่อสถานประกอบการ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม Icon-NEW

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน 

Curser_Icon เทสโก้ โลตัว จัดกิจกรรม “Tesco Career Academy” เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริง Icon-NEW
Curser_Icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน(มูลนิธิ นภาฯ ในพระราชดำริฯ)
Curser_Icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน(จำนวนมาก)
Curser_Icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (สวทช.)
Curser_Icon บริษัท ปตท.จำกัด แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน

งานแนะแนวและจัดหางาน  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Part time job KKU

facebook logo part time kku