ข่าวรับสมัครงานพิเศษ

Curser_Icon รับสมัครงาน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) (1 พ.ย.-31 ธ.ค.59)
Curser_Icon รับสมัครงาน บริษัทนันทวัน จำกัด (ไทย โอบายาชิ)
Curser_Icon รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
Curser_Icon โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน(ครั้งที่2) (15-17 ส.ค.59)
Curser_Icon โครงการจ้างงานนักศึกษา (9-11 พ.ค.59)
Curser_Icon โครงการส่งเสริมการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่น (12-14 ก.พ.59)
Curser_Icon โรงพิมพ์ มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานล่วงเวลา
Curser_Icon ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Curser_Icon รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานวิศวกร สถาปนิก
Curser_Icon ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน(หลายตำแหน่ง)

 

Stu15