ด้านศิษย์เก่าคณะฯ

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาค

  1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาของคณะ
  2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาของคณะ
  3. เพื่อดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นสมควร

หากท่านประสงค์ร่วมบริจาคสามารถดำเนินการได้ดังนี้ Click-here

Facebook : ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUAAA , กิจกรรมศิษย์เก่า

**การบริจาคสามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้


1. แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์ “บันทึกข้อมูลศิษย์เก่า”

Gif2

2. กิจกรรมศิษย์เก่า 

สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 6-8 เมษายน 2559
• ศิษย์เก่าสถาปัตย์ มข.ระดมทุนร่วมบริจาคปรับปรุงห้องน้ำคณะฯ
ศิษย์เก่าคณะฯ พบผูับริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสโมสรนักศึกษา ประจำปีพ.ศ.2558 วันที่ 23 ก.ค.2558
กิจกรรมศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556

3. ประมวลภาพกิจกรรมศิษย์เก่า

 ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Icon-NEW
 ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560
• บรรยายวิชาการ “สานสัมพันธ์รุ่นพี่-สานฝันรุ่นน้อง” ประจำปี 2559 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559
มอบทุนการศึกษาสำหรับทำวิทยานิพนธ์ กองทุน “คุณแม่มีแวว ดวงแก้ว” มอบโดยอาจารย์วิทยากร ดวงแก้ว ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 พ.ค.2559
ตัวแทนศิษย์เก่าสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา , ทุนการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กิจกรรมพี่พบน้องและงานศิษย์เก่าคืนรัง ปี 2559 วันที่ 20 ก.พ.2559
ฟุตบอลศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2558 วันที่ 8 ส.ค.2558
ภาพกิจกรรมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมศิษย์เก่าฯ ปีการศึกษา 2555

4. ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น

 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2560 Icon-NEW
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ : มอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. วันที่ 25 ม.ค.2559 
• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ
: นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ #AR.6

• รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ
ผศ.ชุมเขต แสวงเจริญ #AR.12

นายทวีศักดิ์ จัตุวัน #AR.24

นางสาววงศิยา อนุศักดากุล และนางสาวฐาปนี แพงคำ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแนวความคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ ประเภทการออกแบบอาคารสถานศึกษา ชื่อผลงาน Go Green Go to School

นายทวีศักดิ์ จัตุวัน ศิษย์เก่าสถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศในงานเทศกาลไหมนานาชาติ 2558
นายทวีศักดิ์  จัตุวัน ศิษย์เก่าสถาปัตย์ มข. คว้ารองชนะเลิศงานออกแบบในเวทีนานาชาติ

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้ระดับดีเด่น สาขาการศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2557
ดร. สัญชัย สันติเวส
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
(ศิษย์เก่า รุ่น 7)

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
** ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ **

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มอบในวาระ 50ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม ในงาน “โฮมความรัก ความสุข ความทรงจำ วันที่ 25 ม.ค.2557 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก มข.

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ นายกิตต์ มักการุณ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2)

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ นายนิวัฒน์ ก้องกานต์ และนางสาวมุนินทร์ สายประสาท

คุณมุนินทร์ สายประสาท (ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 19)

กับผลงานนักวาดการ์ตูนในสังกัด จ้ำอ้าวสำนักพิมพ์ และ LET’s Comic
และเจ้าของลายเส้นประกอบมิวสิควีดีโอเพลง “ราตรีสวัสดิ์”
ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Munin

• ประกาศผลและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555 ประกอบด้วย

• รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ

ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
รุ่นที่ 1
ปัจจุบันทำงานที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ
นายพฤฒิ  โยทองยศ
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
รุ่นที่ 3
ปัจจุบันทำงานที่
บริษัท ไอวิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (เจ้ย)

ผลงานดีเด่น….C l i c k

.

วรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ

ผลงานดีเด่น….C l i c k

.

.

 

5. Facebook สมาคมศิษย์เก่า สถ.มข.

AR_Alumni icon