โสตทัศนูปกรณ์ (AUDIO-VISUAL)

Audio-Head1 click-icon

Audio-Head2

1. รายการใช้งาน Laptop/Notebook
1. สถิติการใช้งาน Laptop/Notebook
2. รายงานการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน
2. สถิติผลการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

Audio-Head3-2

1 ติดตั้งใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop / Notebook) laptop

» สรุปสถิติระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 icon_update
» สรุปสถิติระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 – พฤจิกายน 2560

2 ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน Tools
» สรุปสถิติระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 icon_update
» สรุปสถิติระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 – พฤศจิกายน 2560

Audio-Head4

• คู่มือการใช้งาน Projector : DELL 1510HD/1610HD
• ฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน(สำหรับอาจารย์) 

Audio-Head5

.

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นายชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : chathe@kku.ac.th
 Tel.44234 , 44257

 

 

 

ติดต่อผู้ดูแล/ประสานงาน Website