ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา

 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา  2559 วันที่ 19 และ 21 ตุลาคม 2559 Icon-NEW
 บรรยายวิชาการ “สานสัมพันธ์รุ่นพี่-สานฝันรุ่นน้อง” ประจำปี 2559 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559
 กิจกรรม workshop วิชาการ “เซรามิก” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559
 พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม 13.00 – 17.00 น. ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
 กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ และประกวดดาว-เดือน มข. ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2559
 กิจกรรมวันรายงานตัวน้องใหม่ (ลอดซุ้ม) วันที่ 27 สิงหาคม 2559
 กิจกรรม  Workshop ครั้งที่ 1  การวาดทัศนียภาพเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 สิงหาคม 2559
 เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมคณะ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
 โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 กิจกรรมเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2559
 รับน้องสตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 สิงหาคม 2559
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559
 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
 ติวความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-15  พฤษภาคม 2559
 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานสถาปนิก 59 เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 ถึง 2 พฤษภาคม 2559
 แม่สีเรือนอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2559
 สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559
 เสริมสร้างความคิดเชิงบวกและหลักคิดในการดำรงชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มีนาคม 2559
การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559
 ละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ขมิบฝัน 20) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19,22-27 ก.พ.2559
 อบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 กิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 ก.พ.2559
 กิจกรรมประกวดกองเชียร์และประกวดผู้นำเชียร์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 ก.พ.2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-13 ก.พ.2559
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 ม.ค.2559
 โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 24 ม.ค.2559
 ประเพณีวันลอยกระทง : สีฐานเฟสติวัล (SithanFestival KKU 2015) บุญสมมาบูชาน้ำ วันที่ 18 ธ.ค.2558
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-14 ธ.ค.2558
 ทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.2558
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ มข.-มมส. ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 พ.ย.2558
 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) วันที่ 30 ต.ค.2558
 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม(ID) วันที่ 27 ต.ค.2558
 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม สันเดย์และกิจกรรมรายงานสายรหัส วันที่ 24 ต.ค.2558
 นิทรรศการงานสถาปนิกอีสาน 58 ระหว่างวันที่ 8-11 ต.ค.2558

› ประมวลภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
› ประมวลภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
› ประมวลภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

› ประมวลภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
› ประมวลภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕