คลังเก็บผู้เขียน: admin

E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  • E-Form ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ผ่านอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 Link : https://kku.world/mbzwj

 

แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หรือใช้

E-form แบบฟอร์มด้านการฝึกงาน และ วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

 

ขอเชิญชมงาน Open House 6-12 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญชมงาน Open House และนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TONE THO : Thesis Exhibition 2019
จัดขึ้นในวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2562
วันที่ 6-12 AR OPEN HOUSE
วันที่ 6-12 AR GRADUATED EXHIBITION
วันที่ 10-12 ID GRADUATED EXHIBITION
วันที่ 12 AR KKU GRADUATION FASHION SHOW
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 1
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางเพจนี้ และฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ
#ToneThoThesisExhibition2019
#ArchitectureAndIndustrialDesign
#KhonKaenUniversity

 

การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้า 11 มีนาคม 2562

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้าให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ. อาคารสิม

งานประชุมการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
National Conference on Architecture and Design 2018
(Design and Research for well-being)
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
website :  https://archkkucon.wordpress.com/


ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ถึง 25 พค. 2561

  1. ประกาศตารางสอบปลายภาค-สถ.5-61
  2. ตารางสอบปลายภาค-ปลาย-60-เพิ่มเติม
  3. เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค-ปลาย-60

ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงาน 14th Asian Urbanization Conference “Sustainable Development Goals in Asia” ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงาน 14th Asian Urbanization Conference “Sustainable Development Goals in Asia”  ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียด การส่งบทความและอื่นๆ  (Call For paper http://www.arch.kmitl.ac.th/auc2018aura/)