คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’ (Docter of Philosophy Program in Integrated Research For Design, Architecture, Regional and City Planning หรือ I-R-D-A-P, Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand)

ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการการออกแบบในสามขอบเขต ได้แก่การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางแผนภาคและเมือง

Integrated learning in 3 scales; Creative Design, Architectural Design, Urban and Regional Planning

ปรัชญาหลักสูตร คือ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ ‘Sustainable Development Philosophy’

‘ครั้งแรกบนแผ่นดินไทย’

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

ผู้สนใจเรียนหลักสูตร สามารถสมัครได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081 5745933

https://th.kku.ac.th/54497/

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2560 – รายงานตัว 22 ถึง 24 พค. 60

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลักสูตรปกติ  โดยวิธีพิเศษ  (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ)  ประจำปีการศึกษา  2560

รายงานตัวและขึ นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ (http:reg.kku.ac.th)
ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภำคม 2560 เท่านั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  1. กำหนดการสอบ
  2. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและสอบวิชาความถนัดทางการออกแบบ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ปีการศึกษา 2560

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมเชิงปฏิบัติการและสอบวิชาความถนัด
  2. กำหนดการสอบ
  3. ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นลูกช่าง

 

ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ)

ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมเชิงปฏิบัติการและสอบความถนัดทางการออกแบบ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) เป็นวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มีค. 60

 

คณะฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.60

รายละเอียดการสมัคร http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1172086

 

คณะฯ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ก.ค.2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ก.ค.2560

รายละเอียดคลิกที่นี้ https://goo.gl/AXXVVZ

 

คณะฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก หรือ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 17 เม.ย.60

ดาวน์โหลดรายละเอียดจาก Link ที่แนบมานี้ http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1170619