การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้า 11 มีนาคม 2562

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้าให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ. อาคารสิม