ขอเชิญร่วมสัมมนา การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัลขึ้นในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมธาราทองบอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ