ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นฯ

การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัมนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ โทร 02351 6359 คุณศศิลักษณ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม